ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՄԱՍԻՆ

Ողջունում ենք Ձեզ

Matcheli.am֊ը ՀՀ քաղաքների ու գյուղական համայնքների ֆիզիկական մատչելիության մասին ինտերնետային տեղեկատվական ռեսուրս է։ «Մատչելության քարտեզը» մատնանշում է մատչելի վայրերը՝ ըստ մատչելիության որոշակի նորմերի ու չափանիշների։

Եթե տեղաշարժման խնդիր ունեք՝ օգտվում եք հաշմանդամային սալյակից, փողոց եք դուրս եկել մանասայլակով, հեծանվորդ եք կամ անվաչմուշկի սիրահար,գնումեր եք անում անիվներ ունեցող ծանրոցներով կամ պատրաստվում եք ճամպրուկով երկար քայլել քաղաքում,ապա այս ռեսուրսը հենց ձեզ համար է։ Ամենապարզ գործիքների օգնությամբ կարող ես ստուգել, թե որքանով է մատչելի քո ուզած շինությունը և հնարաոր է արդյոք այնտեղ հասնել առանց խոչընդոտների։

Այս Ռեսուրսը նաև մատչելիության մասին ստացած տեղեկությունները մյուսներին փոխանցելու հրաշալի միջոց է։ Տեղադիր քո հանդիպած մատճելի փողոցների,շենքերի ու հանրային տարածքներիմասին տեղեկությունն ու օգնիր մյուսներին օգտվելու այդ վայրից առանց նախապես ոռձարկելու դրանք։

ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ռեսուրսը օգնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկանալ իրենց համայնքներում առկա ենթակառուցվածքների մատչելիությանը։
Clean Water For People

Հաշմանամային սայլակ

Clean Water For People

Մանկասայլակ

Clean Water For People

Հեծանվորդ

Clean Water For People

Անվաչմուշկ

Clean Water For People

Անիվներով ծանրոց

Clean Water For People

Ճամպրուկ

Մատչելիության ցուցանիշներ

0
Ավտոբուս

Կազմակեռպությունը նպատակ ունի մշակել և իրագործել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասարակության մեջ լիարժեք ներառմանն ուղղված ծրագրեր։

Ավտոբուս
0
Հասարակական օբյեկտներ
Կազմակեռպությունը նպատակ ունի մշակել և իրագործել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասարակության մեջ լիարժեք ներառմանն ուղղված ծրագրեր։
Օբյեկտներ