HSBS բանկ

Հասցե

Teryan Yerevan Armenia

Նկարագիր

Բանկի մուտքի մոտ կա կառուցված թեքահարթակ:

անցումներ խաչմերուկում

Հասցե

Տերյան-Իսահակյան փողոցների խաչմերուկ, Երևան, ՀՀ

Նկարագիր

Տերյան-Իսահակյան փողոցների խաչմերուկի բոլոր կողնմերում առկա են թեքուղիներ և լավ տեսանելի գծանշումներ:

թեքահարթակներ

Հասցե

Aleq Manukyan, Yerevan, Armenia

Նկարագիր

Ալեք Մանուկյան փողոցի այս հատվածում հետիոտնային անցումի երկու կողմերում կան թեքահարթակներ: Ստացվում է, որ երկու խաչմերուկների միջև ընկած հատվածում(համալսարանի մայթը) խոչնդոտներ (մայթեզրեր, աստիճաններ) չկան:

հարմարեցված անցում

Հասցե

Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան, ՀՀ

Նկարագիր

Ալեք Մանուկյան փողոցի այս անցումի երկու կողմերում կան թեքահարթակներ, նաև դեղին նշագծումներ թույլ տեսնողների համար:

Իջեցված մայթեզրեր

Հասցե

Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան, ՀՀ

Նկարագիր

Ռադիոտան մոտ, դեպի ռադիոտան բակը տանող ավտոճանապարհ կա, որի մի կողմում մայթն իջեցվել է թեքահարթակով, մյուս կողմում մայթեզր չկա: Ստացվում է Համալսարանից մինչև Ռադիոտուն մայթով շարժվելիս խորնդոտներ չկան:

Իջեցված, հարմարեցված մայթեզրեր

Հասցե

Սայաթ -Նովա պողոտա, Երևան, ՀՀ

Նկարագիր

Ռադիոտան մոտ, Սայաթ Նովա Պողոտայի կողմից մայթեզրը մի կողմում իջեցված է թեքահարթակով, մյուս կողմում մայթեզր չկա:

հարմարեցված մայթեզրեր

Հասցե

Սայաթ -Նովա պողոտա, Երևան, ՀՀ

Նկարագիր

Սայաթ-Նովա պողոտայի այս մասում, Ռադիոտան մոտ, դեպի բակ տանող ճանապարհի մի կողմում մայթեզր չկա, իսկ մյուս կողմում մայթեզրն իջեցված է թեքահարթակով: