Մեզանից յուրաքանչյուրն ինֆորմացիայի տարածման միջոցով կարող է իր ներդրումն ունենալ մեր երկրում մատչելի միջավայր ստեղծելու գործում։ Դուք կարող եք օգնել տեղաշարժման խնդիր ունեցող և անվավոր սարքերով տեղաշարժվող անձանց հեշտությամբ տեղեկանալ իրենց հետաքրքրող ենթակառուցվածքների մատչելիության մասին և օգտվել դրանցից՝ առանց դրանք նախապես անձամբ դիտարկելու և փորձարկելու։