about_photo

ՈՂՋՈՒՆՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵԶ

Matcheli.am֊ը ՀՀ քաղաքների ու գյուղական համայնքների ֆիզիկական մատչելիության մասին ինտերնետային տեղեկատվական ռեսուրս է։ «Մատչելության քարտեզը» մատնանշում է մատչելի վայրերը՝ ըստ մատչելիության որոշակի նորմերի ու չափանիշների։

Եթե տեղաշարժման խնդիր ունեք՝ օգտվում եք հաշմանդամային սալյակից, փողոց եք դուրս եկել մանասայլակով, հեծանվորդ եք կամ անվաչմուշկի սիրահար,գնումեր եք անում անիվներ ունեցող ծանրոցներով կամ պատրաստվում եք ճամպրուկով երկար քայլել քաղաքում,ապա այս ռեսուրսը հենց ձեզ համար է։ Ամենապարզ գործիքների օգնությամբ կարող ես ստուգել, թե որքանով է մատչելի քո ուզած շինությունը և հնարաոր է արդյոք այնտեղ հասնել առանց խոչընդոտների։

Այս Ռեսուրսը նաև մատչելիության մասին ստացած տեղեկությունները մյուսներին փոխանցելու հրաշալի միջոց է։ Տեղադիր քո հանդիպած մատճելի փողոցների,շենքերի ու հանրային տարածքներիմասին տեղեկությունն ու օգնիր մյուսներին օգտվելու այդ վայրից առանց նախապես ոռձարկելու դրանք։