ABOUT RESOURCES

Ողջունում ենք Ձեզ


RESOURCE OBJECTIVES

The resource helps people with disabilities learn access to existing infrastructure in their communities.
Clean Water For People

Հաշմանդամային սայլակ

Clean Water For People

Մանկասայլակ

Clean Water For People

Հեծանվորդ

Clean Water For People

Անվաչմուշկ

Clean Water For People

Անիվներով ծանրոց

Clean Water For People

Ճամպրուկ

Մատչելիության ցուցանիշներ

0
Ավտոբուս

Կազմակերպությունը նպատակ ունի մշակել և իրագործել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասարակության մեջ լիարժեք ներառմանն ուղղված ծրագրեր։

Bus
0
Հասարակական օբյեկտներ

Կազմակեռպությունը նպատակ ունի մշակել և իրագործել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասարակության մեջ լիարժեք ներառմանն ուղղված ծրագրեր։

Objects