Տեղաշարժել մարկերը ավելի ճշգրիտդիրքը նշելու համար։Քարտեզի վրա դիրքը նշելուց հետո,պետք է լրացնել հետևյալ դաշտերը՝ հասցե,վերնագիր,վեբ կայքի հղում, հնարաորության դեպքում նկարագիր և նկարներ,ինչպես նաև պետք է նշված ֆիլտրերից որին է պատկանում տվյալ բյեկտը։

Already 135 Users added 520 օբյեկտներ