Մեզանից յուրաքանչյուրն ինֆորմացիայի տարածման միջոցով կարող է իր ներդրումն ունենալ մեր երկրում մատչելի միջավայրի ստեղծելու գործում։ Դու կարող ես օգնել տեղաշարժման խնդիր ունեցող անձանց հեշտությամբ տեղեկանալ իրենց հետաքրքրող ենթակառուցվածքայների մատչելիության մասին և օգտվել դրանցից՝ արռանց դրանք նախապես անձամբ դիտարկելու և փորձելու։